Tags

, ,

Bài ppt trình bày về:

Choáng mất máu – Kiểm soát tổn thương Damage Control. choc-hemorragique-damage-control

Xử trí Chấn thương nặng : Orientation de Traumatisme Grave

Xử trí Chấn thương nặng bởi đội SMUR : PEC Traumagrave SMUR

 

Bài Chuyên đề về:

Choáng Chấn thương: Tiến bộ trong Bù dịch – Traumatic Hemorrhagic Shock: Advances In Fluid Management. Emergency Medicine Practice. November 2011Volume 13, Number 11    Fluid Manage Traumatic Shock 2011

Hồi sức ban đầu Choáng mất máu – Initial resuscitation of hemorrhagic shock.
Michael M Krausz. World Journal of Emergency Surgery 2006, 1:14 doi:10.1186/1749-7922-1-14.    Initial of Hemorragic Shock

Lựa chọn dịch trong Hồi sức Chấn thương – Fluid Choice for Resuscitation in
Trauma. Joachim Boldt, MD, PhD. International TraumaCare (ITACCS). Vol. 18, No. 1, 2008    Fluid_Choice_Resuscitation_Itaccs 2008

Review về Dịch truyền hồi sức Choáng mất máu, giữa Muối ưu trương 7.5%, Dextran 7.5% Saline and 7.5% Saline/6% Dextran. Eileen M. Bulger, MD  J Trauma. 2011 May 1; 70(5): S27–S29. doi:10.1097/TA.0b013e31821a559a.   7.5% Saline and 7.5% Saline6%Dextran for Hypovolemic Shock rv

 

Bài báo ( xin gửi mail để lấy bài ):

Khuyến cáo về Dịch truyền Hồi sức Chấn thương Ngoại viện. – Guidelines for Prehospital Fluid Resuscitation in the Injured Patient. Bryan A. Cotton, MD et al. EAST Practice Parameter Workgroup for Prehospital Fluid Resuscitation.  J Trauma. 2009;67: 389 – 402

Hypertonic Saline Dextran. A review of current literature. Dominic Richardson. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2004; 12; 142-146.

Advertisements