Dấu Battle trong gãy xương thái dương: Battle sign

Xuất huyết màng nhĩ: Hemotympanum

Dấu Hampton hump trong Nhồi máu phổi: Hampton Hump

Advertisements