Tags

,

Xử trí Vết thương thấu bụng, SFAR 2011: traumatismes abdo penetrants

Chấn thương bụng kín, Urgence Pratique 2011:  trauma_abdominal

Vết thương thấu bụng-ngực, SFMU 2012:  traumatisme penentrant

Bài trên blog lifeinthefastlane: Ra quyết định cho Chấn thương bụng kín: lifeinthefastlane.com-Trauma_Blunt_Abdominal_Trauma_Decision_Making

Một chuyên đề rất …sôi động trên Emergency Medicine Practice về Chấn thươn bụng kín tại Cấp cứu: Blunt Abdominal Trauma Priorities, Procedures, And Pragmatic Thinking

 

Advertisements