Tags

Fiche Hướng xử trí entorse cột sống cổ: entorserachiscervical FICHE

Fiche Xử trí Chấn thương Cột sống – Tủy sống tại Cấp cứu:  traumavertebromedullaire FICHE

Bảng điểm ASIA  cho Chấn thương tủy sống – American Spinal Injury Association : score asia

Chấn thương cột sống Ngực-Lưng – Diễn giải Xquang, mô tả tổn thương và xử trí : Trauma Rachis ThoracoLombaire ppt

Chấn thương cột sống – tủy sống, SFMU 2011: tramatisme vetebro-medullaire SFMU 2011

Diễn giải Xquang Cột sống cổ: Interpretation Rx Rachis Cervical

Advertisements