Tags

Viêm mô tế bào vùng đầu mặt cổ, SFMU 2011: cellulite cerci-faci SFMU

Viêm mô tế bào vùng Mặt-Cổ. Một Cấp cứu của TMH. –  Les cellulites cervico-faciales. Une grave urgence ORL. Patrice TRAN BA HUY et al. Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195,no 3, 661-678, séance du 22 mars 2011    cellulite cervico-faciale

Cấp cứu ở bệnh nhân có Mở khí quản, SFMU 2009:  Urgence_chez_patient_tracheotomise SFMU

Xử trí Chảy máu mũi, Esperance 2010 : Epistaxis suisse

Fiche Xử trí Khó thở thanh quản : dyspneelaryngee

Fiche Tiếp cận Giảm thính lực đột ngột: algorithmesurdite

Fiche Tiếp cận và Xử trí Nhiễm trùng xoang mũi cấp tính : rhinosinusite

Bệnh học, Xử trí và Điều trị tổn thương do hít khói – Pathophysiology, management and treatment of smoke inhalation injury.  Expert Rev Respir Med. 2009 June 1; 3(3): 283–297. doi:10.1586/ERS.09.21.     NIH Smoke Inhalation Injury

 

Bài báo : (xin gửi mail)

Management of acute smoke inhalation injury. Michael H Toon. Crit Care Resusc 2010; 12: 53–61.

Review: Respiratory management of inhalation injury. Ronald P. Mlcak. burns 33 (2007) 2–13

 

 

Advertisements