Tags

Đối tượng nghiện chích tại Cấp cứu, SFMU 2003: Toxicomanie aux Urgences SFMU

Trước một trường hợp Tử vong trước khi có can thiệp y tế, SFMU 2012: mort suspect

Khuyến cáo của NGC về Sự chứng kiến của thân nhân bệnh nhân trong quá trình hồi sức tích cực: NGC- Presence of Family in Resuscitation

Khuyến cáo của HAS 2012 về Trao thông tin cho người bệnh về tình trạng sức khỏe của họ. recommandations_-_delivrance_de_linformation_a_la_personne_sur_son_etat_de_sante

Advertisements