Tags

+ Tài liệu về Y học Thảm họa dành cho Nhân viên Y tế của Bộ Y tế Pháp:

Hàng loạt ca; Đánh bom; Thảm họa thiên nhiên

Accidents collectifs; Attentat; Catastrophes naturelles

catastrophe

+ Khuyến cáo Phân loại bệnh nhân chấn thương trên Chiến trường của CDC : Guidelines for Field Triage of Injured patients CDC

+ Khuyến cáo Xử trí tổn thương Sọ não trong chiến trận : Guidelines Field_management Combat Head related Injury

Advertisements