Tags

Đồng thuận về Xử lý Vết thương tại Cấp cứu, SFMU 2005: consensus Plaies SFMU

Kháng sinh dự phòng Chấn thương và Phẫu thuật CTCH, SFAR 2010 : AntibioprophylaxieSFARORTHORISQCIPRET(1)

dự phòng và xử lý Nhiểm trùng vết thương, WHO : prevention_et_prise_en_charge_de_linfection

Các Fiche Chấn thương:

Dây chằng Gối : entorsegenou

Đầu dưới xương quay : fracturepouteaucolles

Mắt cá: fracturemalleole

Đầu trên xương cánh tay: fracture extremite sup humerus

 

 

 

Advertisements