Fiche tóm tắt:

Phân biệt Tái cực sớm với STEMI  ECG Early Repolarization vs STEMI

Tiếp cận Nhịp nhanh QRS rộng tachycardieqrslarge

Tiếp cận Nhịp nhanh bộ nối  tachycardiejonctionnelle

 

Cấp cứu trên bệnh nhân có đặt máy tạo nhịp Pacemaker

dysfonctionment Stimulateur cardiaque SFMU

 

2 link rất hữu ích, học ECG trực tuyến (có trong Blog Cấp cứu) :

Dr Smith’s ECG blog

e-cardiogram  ECG de A à Z

Advertisements