Tags

Hướng dẫn antidote: Guide antidotes 2009

Ngộ độc thuốc tim mạch, SFMU 2009: Intoxication Cardiotropes SFMU

Khuyến cáo về Y lệnh, Thực hiện và Diễn giải kết quả xét nghiệm trong Ngộ độc nặng, SFTA 2012:  recommandation intoxication medicale

 

Fiche Ngộ độc Paracetamol : intoxparacetamol

 

Giới thiệu trang Poison review (có trong Liên kết – Blog Cấp cứu ) với 2 bài viết:

HIET- High dose Insulin Euglycaemic Therapy. Điều trị Insuline liều cao với đường huyết bình thường trong Ngộ độc Verapamil : Mechanism of HIET_verapamil !

Octreotide trong xử trí Hạ đường huyết do Ngộ độc Sulfonylurea : Octreotide for Sulfonylurea-Induced Hypoglycemia 2309

Advertisements