Tags

,

Các chỉ định Ct-scan và thời gian thực hiện trong Cấp cứu:  urgence_IMAGERIE adulte SFMU

Chỉ định Siêu âm Bụng-chậu cấp cứu, SFMU 2010: echo en urgence

Diển giải Xquang Cột sống Cổ : Interpretation Rx Rachis Cervical

Doppler Sọ não trong Cấp cứu ?  Tài liệu của SFAR 2012: Doppler_transcranien_en_medecine_d_urgence

Xquang và Thai kỳ, SFMU 2011 : Radiologie et grossesse

Chấn thương bụng và Hình ảnh học, SFAR 2011 : Urgences_traumatiques_abdominales-_Place_de_l_imagerie

Advertisements