Tags

,

Cours về Chấn thương mạch máu  cours Traumatisme Vasculaire

Chấn thương kín mạch máu vùng cổ, MAPAR 2002 : Traumatisme fermé des vaisseaux du cou

Một trường hợp Bóc tách Động mạch cảnh chung sau một chấn thương kín vùng cổ :  a case of Blunt Artery Trauma

Advertisements