Tags

,

Tài liệu của CDC về Xử trí các tổn thương trong vụ nổ. CDC BLAST FACT-SHEET

Hình ảnh lâm sàng: Tổn thương phổi do áp lực   Image Blast lung NEJM

Xử trí tổn thương chi do nổ, Current Strategies Treatment of Blast Injuries Extremities

Nạn nhân do nổ bom, Revue Med Suisse: Victime a la Bombe Suisse

Tổn thương do Nổ, MAPAR 2006:  Lésions par explosion MAPAR

Bài báo:

(Vì vấn đề bản quyền nhạy cảm, các bài báo không thể được up trực tiếp trên blog. Xin gửi mail về capcuu.amateur@gmail.com để lấy bài mà bạn quan tâm. Xin cảm ơn!)

1. Thay đổi cấu trúc mô và hóa miễn dịch ở tổn thương phổi do nổ – Histologic, Immunohistochemical, and Ultrastructural. Findings in Human Blast Lung Injury. Am J Respir Crit Care Med Vol 168. pp 549–555, 2003

2.Tổn thương do nổ: Sinh lý và Sinh lý bệnh, Nguyên tắc xử trí – Blast Injuries:Biophysics,Pathophysiology and Management Principles. CL Horrocks. J RArmy Med Corps 2001;147: 28 -40

Advertisements