Tags

Fiche Khám bàn tay : Fiche_d_examen de la main

Vết thương và Chấn thương bàn tay, SFMU 2011: trauma de la main

Tổn thương dị vật mô bàn tay do bơm với áp lực cao: Injection under pressure Hand

Nhiễm trùng quanh móng, nhiễm trùng bao hoạt dịch : Panaris_et_phlegmons  ; phlegmon

 

Advertisements