Tags

Fiche Giảm bạch cầu hạt có sốt: neutropeniefebrile

Fiche Xử trí sau phơi nhiễm : algorithm CAT Accident Exposant au Sang

Fiche Viêm màng não cộng đồng: Algorithm meningite

Fiche Test nhanh Viêm họng do Liên cầu trùng Strep A: Fiche technique strep_a

Khuyến cáo của SPILF Pháp về Xứ trí Viêm màng não cộng đồng (không dành cho Sơ sinh) 2008: 2008-Meningites Bac Communautiare Rec

Advertisements