Tags

Richard Winters, MD, MBA  là một bác sĩ Cấp cứu. Ông chia sẻ cách thức để trở thành một chuyên gia, trong Cấp cứu hay trong bất kỳ lãnh vực nào.

1. Luôn nghĩ như người mới bắt đầu – Think like a beginner

Người mới bắt đầu luôn nhìn thấy tiềm năng. Họ luôn cảm thấy thôi thúc cần học và cần phát triển hơn nữa.

Sự chuyên nghiệp hóa được chăm chút bằng việc học liên tục. Cảm hứng nghề nghiệp đến với bạn từ sách, từ các bài viết trên báo hay qua chia sẻ trên các trang blog, hoặc từ những hội nghị mà bạn tham gia.

Chuyên gia nghĩ như người mới bắt đầu, và sau đó họ rèn luyện.

Experts think like a beginner. And then they practice.

2. Biết cách tập luyện.

Hoàn thiện có chủ đích –  Deliberate practice. 

 Chuyên gia là…chuyên làm việc. Nhưng quan trọng không nằm ở số lượng việc hay thời gian mà bạn đã miệt mài, mà chính là nỗ lực để chú tâm và hoàn thiện công việc bạn đang làm.

Làm một cách như thông lệ, quán tính và công việc sẽ xong. Nhưng bạn thu lại cho tích lũy của mình sẽ là gì?

3. Phản hồi – Reflect. 

Trong khoảng giữa của những lần làm việc, các chuyên gia thường ngưng lại và tự ngẫm, ghi nhận những phản hồi từ mọi người chung quanh về công việc của chính họ.

Chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã có thể làm nó tốt hơn?

Chúng ta đang làm gì? Chúng ta bây giờ có thể làm tốt hơn?

Công thức “nhìn, dạy, làm một việc” -“see one, teach one, and do one”   đã qua rồi.

Phương châm để trở thành chuyên gia ngày nay, chính là : “ Nhìn, luyện tập, phản hồi và phát triển một việc”.  “See one, practice one, reflect and improve on one.”

Bạn thấy thú vị không? Chúc bạn ngày ngày tinh tấn nhé.

Bài gốc tại : http://www.kevinmd.com/blog/2013/05/3-steps-physicians-expert-avoid-mediocrity.html

Tham khảo thêm về Deliberate Practice, bài tiếng Việt tại : http://nthnhung.wordpress.com/category/deliberate-practice/

Advertisements