Tags

, , , , , ,

Tài liệu Đào tạo Cấp cứu Chấn thương Việt Nam 2013

 Hội thảo Đào tạo Cấp cứu Chấn thương (03/2013) diễn ra tại BV Bạch Mai, do Phân hôi Cấp cứu – Hội Hồi sức Cấp cứu Việt Nam tổ chức, phối hợp với Liên đoàn Cấp cứu thế giới (IFEM) và Hội Cấp cứu Mỹ (ACEP).

Danh sách Tài liệu của hội nghị:

1. Phát triển hệ thống Cấp cứu Chấn thương – Trauma System Development

2. Phân loại Chấn thương ngoại viện – Prehospital Trauma Triage

3. Cấp cứu Chấn thương Ngoại viện : Chụp và Chạy hay Chơi tại chỗ ?  – Prehospital Trauma: Scoop & Run or Stay and Play?

4. Đào tạo Cấp cứu Chấn thương: Chúng ta có đang tốn nhiều tiền hơn cho một kết quả tốt hơn? – Trauma Training: Where Do We Spend Money to Get Best Results

5. Cấp cứu Ngưng hộ hấp tuần hoàn ngoại viện: Kinh nghiệm của Cấp cứu Richmond. – Pre-hospital Care for Cardiac Arrest. The Richmond Ambulance Experience.

6. Chấn thương ngực – Thoracic Trauma (LAB)

7. Giờ Vàng trong Cấp cứu Chấn thương: nên là Hồi sức nâng cao hay nên là Khuyến cáo?  –  The Golden Hour: Is ATLS the Standard of Care or Guidelines

8. eFAST: Siêu âm Chấn thương có định hướng và mở rộng. – eFAST: Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma

9. Các bước ABC của Xquang Ngực trong Chấn thương. – The ABCs of Chest X-Rays in Trauma

10. Chấn thương ở bệnh nhi và Chấn thương Chỉnh hình – Pediatric and Ortho Trauma (LAB)

11. Kiểm soát đường thở cơ bản và Đặt nội khí quản. – Basic Airway Management & Endotracheal Intubation

12. Kiểm soát đường thở căn bản ở người lớn. – Basic airway management in adults

13. Siêu âm trong Chấn thương – Ultrasound in Trauma

14. Đặt ống dẫn lưu ngực – Chest Tube (LAB)

15. Tiếp cận Chấn thương ban đầu và Tổn thương Đầu/Cổ – Initial Trauma Assessment & Head/Neck Injuries

16. Cấp cứu Hàng loạt – Mass Casualty Incidence.

17. Chăm sóc ngoại viện cho bệnh nhân Chấn thương. – Prehospital Care of the Trauma Patient

18. Truyền dịch trong Choáng: Máu, Sản phẩm thay thế, Dung dịch keo hay tinh thể? – Resuscitation from Shock: Blood, Substitutes, Colloids, or Crystaloids?

19. Chấn thương Bụng – Abdominal Trauma

20. Chấn thương Sọ não và Tủy sống trong điều liện nhân lực giới hạn – Brain and Spine Trauma in Limited Resource Settings.

21. Kiểm soát Chấn thương trong các dân số đặc biệt. – Trauma Management In Special Populations

22. Chấn thương ngực kín: Một vài quan điểm mới – Blunt Chest Trauma: Some Newer Concepts

23. Hệ thống Cấp cứu Ngoại viện của Pháp-Đức: từ cuộc gọi cho đến bệnh viện. – Franco-German pre-hospital system: from call to hospital

Advertisements