Tags

,

Siêu âm trong Choáng Chấn thương –> eFAST protocol

Chẩn đoán nhanh Choáng không do chấn thương ?? –> RUSH Protocol

Rapid Ultrasound of Shock – RUSH !!

RUSH PROTOCOL

RUSH-Review 2012

Advertisements