Chấn thương Mắt – TMH

Tags

,

Fiche Gãy xương mũi  fracturesdunez FICHE

Chấn thương Mắt và Tai Mũi Họng, SFMU 2010: trauma ORL et auriculaire

Advertisements

Xử trí Đa Chấn thương – Choáng Chấn thương.

Tags

, ,

Bài ppt trình bày về:

Choáng mất máu – Kiểm soát tổn thương Damage Control. choc-hemorragique-damage-control

Xử trí Chấn thương nặng : Orientation de Traumatisme Grave

Xử trí Chấn thương nặng bởi đội SMUR : PEC Traumagrave SMUR

 

Bài Chuyên đề về:

Choáng Chấn thương: Tiến bộ trong Bù dịch – Traumatic Hemorrhagic Shock: Advances In Fluid Management. Emergency Medicine Practice. November 2011Volume 13, Number 11    Fluid Manage Traumatic Shock 2011

Hồi sức ban đầu Choáng mất máu – Initial resuscitation of hemorrhagic shock.
Michael M Krausz. World Journal of Emergency Surgery 2006, 1:14 doi:10.1186/1749-7922-1-14.    Initial of Hemorragic Shock

Lựa chọn dịch trong Hồi sức Chấn thương – Fluid Choice for Resuscitation in
Trauma. Joachim Boldt, MD, PhD. International TraumaCare (ITACCS). Vol. 18, No. 1, 2008    Fluid_Choice_Resuscitation_Itaccs 2008

Review về Dịch truyền hồi sức Choáng mất máu, giữa Muối ưu trương 7.5%, Dextran 7.5% Saline and 7.5% Saline/6% Dextran. Eileen M. Bulger, MD  J Trauma. 2011 May 1; 70(5): S27–S29. doi:10.1097/TA.0b013e31821a559a.   7.5% Saline and 7.5% Saline6%Dextran for Hypovolemic Shock rv

 

Bài báo ( xin gửi mail để lấy bài ):

Khuyến cáo về Dịch truyền Hồi sức Chấn thương Ngoại viện. – Guidelines for Prehospital Fluid Resuscitation in the Injured Patient. Bryan A. Cotton, MD et al. EAST Practice Parameter Workgroup for Prehospital Fluid Resuscitation.  J Trauma. 2009;67: 389 – 402

Hypertonic Saline Dextran. A review of current literature. Dominic Richardson. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2004; 12; 142-146.

Microcirculation

Tags

Xin gửi mail đến capcuu.amateur@gmail.com để lấy bài bạn quan tâm:

1. Tissue Oxygen Saturation Predicts the Development of Organ Dysfunction During Traumatic Shock Resuscitation. Stephen M. Cohn, MD et al. J Trauma. 2007;62:44 –55.

2. Permissive hypotension does not reduce regional organ perfusion compared to normotensive resuscitation: animal study with fluorescent microspheres. Bruno M Schmidt et al. World Journal of Emergency Surgery 2012, 7 (Suppl 1):S9.

3. Microvascular Changes Explain the “Two-Hit” Theory of Multiple Organ Failure. R. Neal Garrison, MD et al. ANNALS OF SURGERY Vol. 227, No. 6, 851-860

4. The microcirculation is the motor of sepsis. Can Ince. Critical Care 2005, 9(suppl 4):S13-S19 (DOI 10.1186/cc3753).

5. The impact of fluid therapy on microcirculation and tissue oxygenation in hypovolemic patients: a review. Joachim Boldt, Can Ince. Intensive Care Med DOI 10.1007/s00134-010-1912-7.

Weil and Shubin

6. Differential  alterations  in  microvascular  perfusion in  various  organs  during  early  and  late  sepsis. Ping  Wang et al. Am.  J.  Physiol.  263  (Gastrointest.  Liver  Physiol.  26): G38-G43,  1992.

7. Association between mitochondrial dysfunction and severity and outcome of septic shock. David Brealey et al. Lancet 2002; 360: 219–23.

8. From Macrohemodynamic to the Microcirculation. Abele Donati et al. Critical Care Research and Practice Volume 2013, Article ID 892710.

Sublingual microcirculation

Chấn thương Cột sống – Tủy sống

Tags

Fiche Hướng xử trí entorse cột sống cổ: entorserachiscervical FICHE

Fiche Xử trí Chấn thương Cột sống – Tủy sống tại Cấp cứu:  traumavertebromedullaire FICHE

Bảng điểm ASIA  cho Chấn thương tủy sống – American Spinal Injury Association : score asia

Chấn thương cột sống Ngực-Lưng – Diễn giải Xquang, mô tả tổn thương và xử trí : Trauma Rachis ThoracoLombaire ppt

Chấn thương cột sống – tủy sống, SFMU 2011: tramatisme vetebro-medullaire SFMU 2011

Diễn giải Xquang Cột sống cổ: Interpretation Rx Rachis Cervical

Chấn thương – Vết thương thấu bụng

Tags

,

Xử trí Vết thương thấu bụng, SFAR 2011: traumatismes abdo penetrants

Chấn thương bụng kín, Urgence Pratique 2011:  trauma_abdominal

Vết thương thấu bụng-ngực, SFMU 2012:  traumatisme penentrant

Bài trên blog lifeinthefastlane: Ra quyết định cho Chấn thương bụng kín: lifeinthefastlane.com-Trauma_Blunt_Abdominal_Trauma_Decision_Making

Một chuyên đề rất …sôi động trên Emergency Medicine Practice về Chấn thươn bụng kín tại Cấp cứu: Blunt Abdominal Trauma Priorities, Procedures, And Pragmatic Thinking

 

Annale Francaise de Medecine d’Urgence 2012

Tags

annales-francaises-de-medecine-d-urgence-2012

Giới thiệu một vài chủ đề thú vị:

– Le choc toxinique streptococcique.

– Vai trò của Điều dưỡng trước tình huống nguy kịch mà không có bác sĩ.

– Một trường hợp Tai biến thiếu máu não ở người trẻ, theo sau tiền sử một vết thương vùng cổ trước đó 3 tháng.

– Thở máy Không xâm lấn tại Cấp cứu.

– Xét nghiệm Lactate tại Cấp cứu.

– BNP – Chẩn đoán Suy tim tại Cấp cứu.

– Procalcitonin, có cần làm tại Cấp cứu?

– Đường truyền trong xương.

– Khí máu động mạch hay là Khí máu tĩnh mạch?

– Đánh giá ngoại viện độ nặng của Chấn thương.

– Các tổn thương không xuất huyết trong Chấn thương bụng kín.